E-MATRICA

A használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a motorkerékpárok, személygépkocsik és annak pótkocsija, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, lakóautók és autóbuszok, valamint ezek vontatmányai.

A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A gépjárművek díjkategóriába sorolása a szállítható utasok számától és a gépjármű súlyától függ, mely adatokat a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű – a személygépkocsi vezetőjét is ideértve legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas - személygépkocsi és annak vontatmánya;

D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, amely 7 főnél több személy szállítására alkalmas, valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a lakóautó;

B2 díjkategória: autóbusz;

U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek vontatmánya, melyre a jogosultságot minden esetben a vontatmány rendszámára kell megvásárolni.

 

A motorkerékpárokra havi, éves országos és éves megyei matrica a D1 díjkategóriának megfelelő árakon vásárolható.

 

A gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatók:

* A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján

A járműben szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés (S.1. – ülések száma vezetővel) és nem a járműben aktuálisan látható ülések száma alapján kell megállapítani.

A D2 és B2 kategóriába tartozó járművek esetében, amennyiben vontatást végeznek az utánfutóra (pótkocsira) U kategóriás e-matrica megváltása szükséges, a pótkocsi forgalmi rendszámára.

A díjat a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt kell megfizetni! Az úthasználati jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A jogosultság a megadott időtartamon belül minden díjköteles útszakaszra érvényes.

Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:

 • heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra).

 • havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig.

 • éves jogosultság: a tárgyév első napjától, későbbi vásárlás esetén a vásárlás időpontjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig (összesen 13 hónap,amennyiben a vásárlás tárgyév január 1-én történik). A jogosultság vásárlás visszamenőleg nem érvényes.

Amennyiben Ön a vásárlás napját jelöli meg kezdő napnak, úgy az érvényesség kezdete az e-matrica kifizetésének időpontja.

Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica megvásárlása nem keletkeztet a vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati jogosultságot.

Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalom korlátozásának, elterelésének időtartama alatt, ha a díjas útszakaszt az arra feljogosított hatóságok, terelőútként jelölik ki. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkező járművek a terelőútként kijelölt díjas utat csak az első kihajtási lehetőségig használhatják díjmentesen.

Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezménye

A korábbi gyakorlatnak megfelelő utólagos kompenzációval ellentétben a 2016. január 1-től előzetes bejelentést követően (!) a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó gépjárműre D1 kategóriában e-matricát váltani.

A kedvezményes e-matrica vásárlás

 1. Feltétele, hogy a D2 díjkategóriába tartozó gépjármű üzembentartója legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy, ill. a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy, vagy annak hozzátartozója (egy háztartásban élő) legyen.
 2. Az üzembentartó a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó bejelentését előzetesen a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásába kell megtennie.

Fontos, hogy a bejelentésről az üzembentartónak kell gondoskodnia, és a kedvezményes (D2 helyett D1 díjkategóriájú) e-matricát csak ezt követően jogosult megváltani.

További tudnivalók

 1. A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására.
 2. A jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.
 3. A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra érvényesítheti.
 4. A jogosult személyek a jövőben a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.
 5. A 2015-ben a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak számára kedvezményes e-matrica vásárlási lehetőséget biztosító utólagos kompenzációval megváltott megyei és országos éves jogosultságok 2016. január 31-ig érvényesek. Ezért akinek van 2015-re érvényes megyei vagy országos éves e-matricája, lehetősége van január végéig megváltani az új, 2016-os jogosultságot, beleértve az előzetes bejelentési kötelezettséget is
 6. Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 gépjármű utánfutót vontat, az "U" kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani.
 7. Amennyiben az kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.

Az ügyintézés részleteiről javasoljuk, hogy az illetékes hivataloknál érdeklődjenek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet  Részleges díjmentesség 6/A. § tartalmazza az új szabályokat.

MEGYEI E-MATRICA

A megszokott időalapú matricák mellett (heti/10 napos, havi, éves) egy új, területi alapú, éves matricatípus válik elérhetővé a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi díjköteles úthálózata használható. Egy járműre több megyei e- matrica is váltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik az éves jogosultság érvényességi idejével.

Az alábbi megyékre lehetséges éves megyei matricát vásárolni (díjköteles úthálózattal rendelkeznek)

Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye

Figyelem! A megyei matrica hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes!

A megyei matricák területi érvényességét csomópontszám és szelvényszám szerint ide kattintva tekintheti meg. 

forrás: http://www.nemzetiutdij.hu/Dijfizetes/Dijtablazat-2015/

Mivel a magyar autópályadíjfizetés rendszám regisztráció alapján történik,kérjük a zökkenőmentes kiszolgálás érdekében a rendszámot előre felírni,ha nem tudja!

További információért felkeresheti a www.nemzetiutdij.hu weboldalt.

Magyar autópályahasználattal kapcsolatos letölthető tudnivalók: ITT  

Angol nyelven: HERE  

Német nyelven: HIER  

A GKM hatályos rendelete az autópályák, autóutak használatáról : 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról (2012.01.01.-től)

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

 

A 2017. évi éves országos és éves megyei matricák érvényességi ideje 2017. január 1-től kezdődik és 2018. január 31-én éjfélig tart.

 

 

A megyék térképei,azokra kattintva nagy felbontásban megnyílnak.

     


Társoldalaink:


A honlap frissítésének dátuma: 2017.november 15.

Készült operációs rendszerrel.

.